Vysoušení domu v Grodźcu

Vysoušení domu v Grodźcu

Majitelka domu

“Situace, která nás čekala v Grodźcu, byla typickým příkladem negativního vlivu vlhkosti na vnitřní stěny stavby. Po příjezdu na místo a provedené analýze problému jsme se rozhodli použít metodu krystalizační injektáže, která se pro takové druhy zakázek ideálně osvědčuje. Po provedené nivelizaci míst na injektážní otvory pomocí laseru jsme zahájili vývrt otvorů. Do vzniklých otvorů jsme aplikovali injektážní tekutinu, která se po určité době proměnila na krystaly a zablokovala nasakování vody z podloží. Všechno bylo provedeno rychle a účinně, a naší největší odměnou byla spokojenost zákaznice.”

Majitelka domu

top
GermanPoland