Krystalizační injektáž

Kondenzační vysoušení je metodou snižování vlhkosti vzduchu v místnosti. K tomuto účelu využíváme kondenzační vysoušeče, které pohlcují vzdušnou vlhkost a mění ji na vodu. Voda skapává do nádržky, nebo je odváděna přímo ven.

Jak funguje vysoušeč vzduchu je znázorněno na výkrese.

Die Kondensationstrockner werden in geschlossenen Räumen ohne Luftzirkulation eingesetzt. Die Leistung des Trockners hängt direkt von den Bedingungen ab, die in dem zu trocknenden Raum herrschen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Volumen). Kondenzační vysoušení je prováděno v uzavřených místnostech bez cirkulace vzduchu. Výkon vysoušeče přímo souvisí s podmínkami panujícími ve vysoušené místnosti (vlhkost, teplota, objem). Tato metoda je tím účinnější, čím nižší je venkovní teplota a vyšší teplota uvnitř vysoušené místnosti. Teplotní rozsah pro aplikaci této metody činí 0 °C–40 °C, při teplotě 20 °C–25 °C je vysoušení nejvýkonnější.

Adsorpční vysoušení°

Adsorpční vysoušení je proces, který je ideálně vhodný k vysoušení zdí a stěn staveb. Tato metoda spočívá v odstraňování vlhkosti ze vzduchu pomocí vysoušecí nádoby, ve které je umístěn křemičitý gel (silikagel). Jedná se o velmi aktivní adsorpční prostředek. Křemičitý gel neboli krystalický oxid křemičitý má identické chemické složení jako písek, takže je zcela bezpečný pro zdraví lidí i zvířat. Díky své výjimečné struktuře získané aplikací speciálního procesu s použitím vodní páry, může i malé množství silikagelu pohltit velké množství vody, což je velmi praktické při vysoušení domů, zdí a stěn staveb. Adsorpční vysoušení je ideálním příkladem, jak nám může technika pomoci při řešení obtížných problémů.

osuszanie-adsorpcyjne

Haben Sie Fragen zur Gebäudetrocknung?

fragen sie den fachmann!

top
GermanPoland