Krystalizační injektáž

iniekcja-krystaliczna

Metoda krystalizační injektáže je používána k vytvoření hydroizolační zábrany ve zdech vlhkých vlivem nasávání vody z podloží.
V praxi je metoda aplikována ve všech případech vlhkých stavebních objektů bez ohledu na:

  • druh použitého zdiva,
  • tloušťku zdiva,
  • stupně vlhkosti a salinity zdiva.

Teplota aplikace výše uvedené metody závisí na teplotě zdiva a pohybuje se v rozsahu od 5 °C do 35 °C.
Metoda krystalizační injektáže je aplikována pro vytvoření vodorovné a svislé hydroizolační zábrany bez nutnosti otevření zdí z vnější strany.

Níže uvádíme etapy realizace vodorovné hydroizolační zábrany:

I. etapa

Ve zdi jsou vyvrtány injekční otvory v jedné linii rovnoběžně s nivelitou podlahy na úrovni suterénu nebo dotykového pásma. Otvory s průměrem 20 mm jsou vyvrtány v odstupech 10 – 15 cm a kanály v hloubce o 5 cm méně než je tloušťka zdi, nakloněné pod úhlem cca 20 cm od vodorovné úrovně.

II. etapa

Před nalitím injekční směsi jsou injekční otvory navlhčeny vodou po dobu 30 minut. Účelem výše uvedené aplikace je navlhčení zdi pro zlepšení účinnosti injekčního prostředku a také vyplavení zbytků prachu, který se vytvořil během vrtání.

III. etapa

Do připravených injekčních otvorů je gravitačně zaváděna čerstvě připravená injekční směs.

IV. etapa

Na závěr prováděných prací je třeba injekční otvory zaslepit maltou s přidáním aktivátoru.

Provedení hydroizolační svislé zábrany se týká vnějších zdí nacházejících se pod úrovní základů.

Pracovní etapu výše uvedené zábrany tvoří v první řadě rekonstrukce vodorovné izolace proti vlhkosti. Následně je třeba nad řadou otvorů vodorovné blokády vyvrtat síť injekčních otvorů, kde vzdálenosti mezi osami otvorů činí 15 cm, přičemž každá následující řada otvorů v síti je vzhledem k předchozí posunuta o 7,5 cm. Síť injekčních otvorů zasahuje k vnější úrovni základů a poslední řada injekčních otvorů je vyvrtána co 10–15 cm k ose otvorů.

Po realizaci hydroizolační blokády, která je vytvořena během 7–10 dnů, systematicky klesá vlhkost ve zdi. Závisí to na teplotě okolí a větrání ve vysušených místnostech.

Dvacetiletá praxe s aplikací uvedené technologie, osvědčená ve více než patnácti tisících stavebních objektech v tuzemsku i v zahraničí, potvrzuje účinnost krystalizační injektáže.

dziennik-gazeta-prawnadziennik-gazeta-prawna-artykul

Haben Sie Fragen zur Kristallinjektion?

fragen sie den fachmann!

top
GermanPoland