termowizja opoleObytné domy pohlcují cca 34 % energie spotřebované v Polsku, a až 71 % je používáno na jejich vytápění. Odborníci odhadují, že díky komplexní tepelné izolaci starších domů lze ušetřit více než 50 % energie spotřebovávané k vytápění. Termovize je metodou umožňující realizovat rychlé, přesné a neinvazivní posouzení stavu tepelné izolace staveb.

V čem spočívá termovize

Termovize je pasivní a bezkontaktní měření teploty pomocí termovizní kamery na povrchu zkoumaného objektu. Každé těleso s teplotou nad absolutní nulou (0 Kelvinů = -273,15 °C) emituje energii ve formě elektromagnetického záření. Toto záření v rozsahu délky vln mezi viditelným světlem a radiovými vlnami se nazývá infračervené záření (nelze jej vidět, ale jde jej cítit, např. teplo žehličky).
Infračervené záření registruje termovizní kamera a mění jej na barevnou teplotní mapu.
Analýza termografů (mapa s rozložením teplot) umožňuje lokalizovat místa, kde dochází ke ztrátě teploty, a slouží ke zjištění odchylek ve funkci tepelných zařízení a instalací. Může být rovněž podkladem pro tvorbu energetického auditu, který je nutný k vytvoření projektu tepelné modernizace stavby nebo její renovace.

Použití termovize ve stavebnictví:

 • posouzení stavu termické izolace stavby a lokalizace netěsných míst
 • dokumentace poškození, oprav, izolačních prací
 • zkoušky topných systémů, kotelen a tepelných uzlů z hlediska tepelných ztrát
 • lokalizace průběhu a zjišťování závad v podlahovém vytápění
 • posouzení těsnosti stavebních a truhlářských prvků a zjištění míst s tepelnými ztrátami
 • zjišťování netěsností a vad vodních systémů ve stěnách a teplotách
 • lokalizace průběhu vodních systémů, které jsou zakryté, zastavěné v příčkách
 • posouzení instalací komínů a vlhkosti střech
 • zjištění a lokalizování vlhkosti a úniku vody v příčkách a místech ohrožených tvorbou plísní („rosný bod“)
 • pravidelné technické prohlídky nemovitostí
 • diagnostika přepětí v elektrických instalacích
 • zjištění technického stavu nemovitostí před jejím zakoupením
 • detekce tepelných mostů v obvodovém plášti
 • detekce nežádoucí infiltrace studeného vzduchu pláštěm
 • detekce vad použitých stavebních materiálů
 • kontrola kvality stavebních prací (inspekce před a po provedení renovačních, izolačních a jiných prací)
 • analýza technického stavu staveb před a po modernizaci vytápění
 • diagnostika ventilačních, klimatizačních systémů a tepelných výměníků
 • zjišťování závad v elektrické instalaci

termowizja opole

Termovize poskytuje ve stavebnictví možnost snížení provozních nákladů na objekty díky detekci a následné opravě vad realizovaných staveb, které nebyly viditelné pouhým okem. Tato metoda detekuje všechna místa objektu, jejichž teplota se liší od normy. Příčinou těchto nesrovnalostí mohou být skryté stavební vady, jako je poškozená či chybějící izolační vrstva. Důvodem může být i prosakování vody nebo chybně vytvořené části fasády stavby. Tato místa jsou pak příčnou tepelné netěsnosti staveb a s tím související zvýšenou energetickou náročností, která vede k nežádoucímu nárůstu spotřeby energie a vysokým nákladům na vytápění. Kromě toho jsou termovizní snímky cenným zdrojem informací o stavu samotné stavby, především tam, kde chybí stavební dokumentace, nebo kde byly během stavby provedeny nezdokumentované stavební změny.

Haben Sie Fragen zur Wärmebilduntersuchung?

fragen sie den fachmann!

top
GermanPoland